Καταβασίες Χριστουγέννων, ήχος α΄.

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Καταβασίες Χριστουγέννων, ήχος α΄.

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T371_02

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

04’56”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

TAPE

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Καταβασίες Χριστουγέννων έως την η΄ ωδή, (η α΄ ωδή ψάλεται αργά. Οι υπόλοιπες

σύντομα) ήχος α΄. Ίδια μέλη με του aga_tape_T103_09

Μετάβαση στο περιεχόμενο