Κλείσιμο τιμητικής εκδήλωσης

Γρηγόρης Σηφάκης

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Κλείσιμο τιμητικής εκδήλωσης

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_Τ322_06

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

03’27”

ΤΟΠΟΣ:

Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Γρηγόρης Σηφάκης

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

Τίτλος: Κλείσιμο τιμητικής εκδήλωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο