Κοντούλα λεμονιά – φλογέρα

Γ. Καϊμάκης

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Κοντούλα λεμονιά – φλογέρα

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T143_01

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

4’24”

ΤΟΠΟΣ:

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακό

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Γ. Καϊμάκης

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο