Κοντυλιές / Επήραν οι Γωνιές φωτιά και θα καούν τ’ Ανώγεια

Κώστας Μουντάκης (λύρα, τραγούδι), αταυτοποίητος μουσικός (λαούτο)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Κοντυλιές / Επήραν οι Γωνιές φωτιά και θα καούν τ’ Ανώγεια

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T364_10

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

01’30”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή Μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κώστας Μουντάκης (λύρα, τραγούδι), αταυτοποίητος μουσικός (λαούτο)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο