Κοντυλιές και πηδηχτός χαμπιόλια, οργανικό

Ματθαίος Σταματάκης (λύρα ή βιολόλυρα), Ross Daly (λαούτο)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Κοντυλιές και πηδηχτός χαμπιόλια, οργανικό

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T113_03

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

02’22”

ΤΟΠΟΣ:

Αίθουσα ΠΚ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Ματθαίος Σταματάκης (λύρα ή βιολόλυρα), Ross Daly (λαούτο)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Τις μελωδίες που παίζει ο Σταματάκης παίζανε παλιά με λύρες, μαντούρες, χαμπιόλια ή θιαμπόλια στην Πάνω Ρίζα του Ψηλορείτη.

Απομαγνητοφώνηση:

Ματθαίος Σταματάκης: Και τώρα θα συνεχίσομε με κοντυλιές, κατάληξη χαμπιόλια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο