Κοντυλιές κατάληξη Χαμπιόλια, οργανικό

Σταματάκης Ματθαίος (λύρα), Ross Daly (λαούτο)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Κοντυλιές κατάληξη Χαμπιόλια, οργανικό

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T418_04

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

02’20”

ΤΟΠΟΣ:

Αίθουσα ΠΚ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σταματάκης Ματθαίος (λύρα), Ross Daly (λαούτο)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Τις μελωδίες που παίζει ο Σταματάκης παίζανε παλιά με λύρες, μαντούρες, χαμπιόλια ή θιαμπόλια στη Πάνω Ρίζα του Ψηλορείτη.

Απομαγνητοφώνηση:

Ματθαίος Σταματάκης: Και τώρα θα συνεχίσομε με κοντυλιές, κατάληξη χαμπιόλια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο