Κοντυλιές, οργανικό

Μαθητές λύρας Πασπαράκη / Μουντάκη (λύρες)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Κοντυλιές, οργανικό

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T132_15

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

02’50”

ΤΟΠΟΣ:

Μυλοπόταμος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Μαθητές λύρας Πασπαράκη / Μουντάκη (λύρες)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο