Κράτημα, ήχος πλ. δ΄

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Κράτημα, ήχος πλ. δ΄

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_Τ394_01

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

08’09”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γεώργιος ο Κρης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Κράτημα, ήχος πλ. δ΄ Γεωργίου του Κρητός. Βλέπε Γρηγορίου Πρωτοψάλτου,

Ειρμολόγιον Καλοφωνικόν μελοποιηθέν παρά διαφόρων ποιητών παλαιών τε και νέων

διδασκάλων, μεταφρασθέν δε εις την νέαν της μουσικής μέθοδον και μετά πάσης

επιμελείας διορθωθέν παρά του ενός των τριών Διδασκάλων της ρηθείσης Μεθόδου

Γρηγορίου Πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Νυν πρώτον εκδοθέν

εις τύπον παρά Θεοδώρου Φωκαέως. Εν Κωνσταντινουπόλει. Εκ της Τυπογραφίας

Κάστρου εις Γαλατά, αωλε΄ 1835 (Αναστατική επανέκδοση, εκδ. «Κουλτούρα»,

Αθήνα 2001), σελ. 250.

Μετάβαση στο περιεχόμενο