Κύριε εκέκραξα, Κατευθυνθήτω ήχος πλ. δ΄

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Κύριε εκέκραξα, Κατευθυνθήτω ήχος πλ. δ΄

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T371_05

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

02’11”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

TAPE

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Κύριε εκέκραξα, Κατευθυνθήτω ήχος πλ. δ΄ .Βλ. Αναστασιματάριον, Αργόν και σύντομον, Μελοποιηθέν υπό Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου και διασκευασθέν υπό Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Αδελφότης Θεολόγων «Η Ζωή», σσ. 350-351.

Μετάβαση στο περιεχόμενο