Λύτρωσιν απέστειλε, ήχος πλ. α΄. Κοινωνικό Χριστουγέννων, μέλος Πέτρου Πελοποννησίου

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Λύτρωσιν απέστειλε, ήχος πλ. α΄. Κοινωνικό Χριστουγέννων, μέλος Πέτρου Πελοποννησίου

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T371_04

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

06’24”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Πέτρος Πελοποννήσιος

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

TAPE

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Λύτρωσιν απέστειλε, ήχος πλ. α΄. Κοινωνικό Χριστουγέννων, μέλος Πέτρου

Πελοποννησίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο