Μέρος από το Κοινωνικό της Δευτέρας Ο ποιών τους Αγγέλους: …Πυρός φλόγα – κράτημα – αλληλούια, ήχος α΄

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Μέρος από το Κοινωνικό της Δευτέρας Ο ποιών τους Αγγέλους: …Πυρός φλόγα – κράτημα – αλληλούια, ήχος α΄

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_dat_064_14

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

03’23”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Πέτρος Πελοποννήσιος

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

DAT

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Βυζαντινή μουσική.

Μετάβαση στο περιεχόμενο