Μακάριος Ανήρ

Βυζαντινή Δημοτική Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Μακάριος Ανήρ

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T134_05

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

08’17”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γεώργιος ο Κρης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Δημοτική Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Βυζαντινή μουσική  08΄17΄΄

Συνέχεια του Πολυελέου (Μακάριος ανήρ του Γεωργίου Κρητός, ήχος πλ. δ΄ ) από το στίχο που διακόπηκε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο