Μεγαλυνάρια Θ΄ Ωδής της εορτής της Υπαπαντής του Χριστού Ἀκατάληπτόν ἐστι …, Ἀγκαλίζεται χερσίν …, Βουληθεὶς ὁ Πλαστουργός …, Γένος ἅπαν τῶν βροτῶν …, ήχος γ΄, ρυθμός τρίσημος. Ο Ειρμός της Θ΄ Ωδής Θεοτόκε ἡ ἐλπίς, πάντων τῶν Χριστιανῶν.

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Μεγαλυνάρια Θ΄ Ωδής της εορτής της Υπαπαντής του Χριστού Ἀκατάληπτόν ἐστι …, Ἀγκαλίζεται χερσίν …, Βουληθεὶς ὁ Πλαστουργός …, Γένος ἅπαν τῶν βροτῶν …, ήχος γ΄, ρυθμός τρίσημος. Ο Ειρμός της Θ΄ Ωδής Θεοτόκε ἡ ἐλπίς, πάντων τῶν Χριστιανῶν.

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_dat_104_23

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

04’19”

ΤΟΠΟΣ:

Αρκάδειο Ωδείο Ρεθύμνης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

DAT

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

00:00-01:25 Μεγαλυνάρια Θ΄ Ωδής της εορτής της Υπαπαντής του Χριστού Ἀκατάληπτόν ἐστι …, Ἀγκαλίζεται χερσίν …, Βουληθεὶς ὁ Πλαστουργός …, Γένος ἅπαν τῶν βροτῶν …, ήχος γ΄,  ρυθμός τρίσημος.

01:27-04:19 Ο Ειρμός της Θ΄ Ωδής Θεοτόκε ἡ ἐλπίς, πάντων τῶν Χριστιανῶν. Σύνθεση Αθανασίου Καραμάνη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο