Μοιρολόι / Ο Ήλιος βασιλεύει με σημάδι, νεκρόν εκατεβάσανε στον άδη

Κώστας Μουντάκης (λυρα, τραγούδι)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Μοιρολόι / Ο Ήλιος βασιλεύει με σημάδι, νεκρόν εκατεβάσανε στον άδη

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_028_0000_028_Side_Β_20

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

02’17”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κώστας Μουντάκης (λυρα, τραγούδι)

ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΔΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΥΠΟΣ:

Ο μελωδικός σκοπός είναι γνωστός στην Κρήτη ως «Λεράτος».

Μετάβαση στο περιεχόμενο