Μουσικά κομμάτια από τη δεύτερη ένθετη κασέτα που βρίσκεται στο βιβλίο «ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» του Samuel Baud-Bovy

Διάφοροι εκτελεστές

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Μουσικά κομμάτια από τη δεύτερη ένθετη κασέτα που βρίσκεται στο βιβλίο «ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» του Samuel Baud-Bovy

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_54_1994_01_Side_B_20

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

03’15”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακά τραγούδια

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Διάφοροι εκτελεστές

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο