Νάματα Ιορδάνεια, ήχος πλ. β΄. Δοξαστικό των Αίνων της Εορτής των Θεοφανείων, μέλος Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Νάματα Ιορδάνεια, ήχος πλ. β΄. Δοξαστικό των Αίνων της Εορτής των Θεοφανείων, μέλος Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T371_09

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

03’44”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

TAPE

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Νάματα Ιορδάνεια, ήχος πλ. β΄. Δοξαστικό των Αίνων της Εορτής των Θεοφανείων, μέλος Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου

Βλ. Δοξαστάριον περιέχον τα δοξαστικά όλων των Δεσποτικών και Θεομητορικών

εορτών των τε εορταζομένων αγίων του όλου ενιαυτού του τε Τριωδίου και

Πεντηκοσταρίου. Μελοποιηθέν παρά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου της του Χριστού

Μεγάλης Εκκλησίας. Τόμος Α΄. Εξηγηθέν απαραλλάκτως εις την Νέαν της Μουσικής

Μέθοδον παρά πρώτου Δομέστικου Στεφάνου, σελ. 174.

Μετάβαση στο περιεχόμενο