ΟΜΙΛΙΑ Ε. Νικα-Σαμψών και Παραλλαγές πάνω στο chorale των Χριστουγέννων Vom Himmel hoch, da komm ich her (BWV 769): Variations 3 – 4

H. Walcha (όργανο)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

ΟΜΙΛΙΑ Ε. Νικα-Σαμψών και Παραλλαγές πάνω στο chorale των Χριστουγέννων Vom Himmel hoch, da komm ich her (BWV 769): Variations 3 – 4

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_58_1985_01_Side_A_02

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

05’59”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

J.S. Bach

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

H. Walcha (όργανο)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ραδιοφωνική εκπομπή
Μετάβαση στο περιεχόμενο