ΟΜΙΛΙΑ Ε. Νικα-Σαμψών και Canones Diversi Super Thema Regium: Canon cancrizans (καρκινικός/οπισθοδρομικός κανόνας) – τσέμπαλο, Canon a 2 Violini in unisono (κανόνας σε ταυτοφωνία) – δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο με το θέμα (τσέμπαλο και βιολοντσέλο), Canon a 2, per motum contrarium (κανόνας σε αντίθετη κίνηση/ανεστραμμένος) – φλάουτο (θέμα), βιολί, βιόλα

Leopold Stastny (Φλάουτο τραβέρσο), Herbert Tachezi (Τσέμπαλο), Nikolaus Harnoncourt (Βιολοντσέλο), Kurt Theiner (Βιόλα), Alice Harnoncourt (Βιολί), Walter Pfeiffer (Βιολί)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

ΟΜΙΛΙΑ Ε. Νικα-Σαμψών και Canones Diversi Super Thema Regium: Canon cancrizans (καρκινικός/οπισθοδρομικός κανόνας) – τσέμπαλο, Canon a 2 Violini in unisono (κανόνας σε ταυτοφωνία) – δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο με το θέμα (τσέμπαλο και βιολοντσέλο), Canon a 2, per motum contrarium (κανόνας σε αντίθετη κίνηση/ανεστραμμένος) – φλάουτο (θέμα), βιολί, βιόλα

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_58_1985_01_Side_A_05

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

03’55”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

J.S. Bach

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Leopold Stastny (Φλάουτο τραβέρσο), Herbert Tachezi (Τσέμπαλο), Nikolaus Harnoncourt (Βιολοντσέλο), Kurt Theiner (Βιόλα), Alice Harnoncourt (Βιολί), Walter Pfeiffer (Βιολί)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ραδιοφωνική εκπομπή
Μετάβαση στο περιεχόμενο