ΟΜΙΛΙΑ Ε. Νικα-Σαμψών και Canones Diversi Super Thema Regium: IV. Canon a 2 per augmentationem, contrario motu (κανόνας σε μεγέθυνση και αντίθετη κίνηση) – δύο βιολιά (διανθισμένο θέμα στο βιολί) και βιόλα τενόρε

Nikolaus Harnoncourt (Βιόλα τενόρε), Alice Harnoncourt (Βιολί), Walter Pfeiffer (Βιολί)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

ΟΜΙΛΙΑ Ε. Νικα-Σαμψών και Canones Diversi Super Thema Regium: IV. Canon a 2 per augmentationem, contrario motu (κανόνας σε μεγέθυνση και αντίθετη κίνηση) – δύο βιολιά (διανθισμένο θέμα στο βιολί) και βιόλα τενόρε

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_58_1985_01_Side_A_06

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

03’06”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

J.S. Bach

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Nikolaus Harnoncourt (Βιόλα τενόρε), Alice Harnoncourt (Βιολί), Walter Pfeiffer (Βιολί)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ραδιοφωνική εκπομπή
Μετάβαση στο περιεχόμενο