ΟΜΙΛΙΑ Ε. Νικα-Σαμψών και Ricercare a 6

Herbert Tachezi (τσέμπαλο)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

ΟΜΙΛΙΑ Ε. Νικα-Σαμψών και Ricercare a 6

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_58_1985_01_Side_A_07

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

07’56”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

J.S. Bach

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Herbert Tachezi (τσέμπαλο)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ραδιοφωνική εκπομπή
Μετάβαση στο περιεχόμενο