Οργανική σύνθεση

Ross Daly (λύρα), αταυτοποίητος μουσικός (λύρα), αταυτοποίητος μουσικός (σάζι), αταυτοποίητος μουσικός (μπεντίρ)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Οργανική σύνθεση

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_146_05

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

05’00”

ΤΟΠΟΣ:

Εκδήλωση / συναυλία του Λυκείου Ελληνίδων με τον Ross Daly στο Ρέθυμνο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Ross Daly (λύρα), αταυτοποίητος μουσικός (λύρα), αταυτοποίητος μουσικός (σάζι), αταυτοποίητος μουσικός (μπεντίρ)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο