Ο αντρειωμένος έπεσε

Γιώργος Σγουράκης (αφηγητής), Ηρώ Σγουράκη (αφηγήτρια)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Ο αντρειωμένος έπεσε

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_028_0000_028_Side_Β_17

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

00’40”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Γιώργος Σγουράκης (αφηγητής), Ηρώ Σγουράκη (αφηγήτρια)

ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΔΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΥΠΟΣ:

Οι απόπειρες δολοφονίας του Βενιζέλου. Η διαμονή στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια της ζωής.
Απομαγνητοφώνηση:
Γιώργος Σγουράκης: ….. Ο αντρειωμένος έπεσε, αλλά ο κολοσσός που σωριάζεται και η λάμψη που σβήνεται από το φύσημα του θανάτου δεν προκαλεί δάκρυα, προκαλεί την έκσταση και το δέος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο