Πάσα πνοή, ήχος πλ. α΄

Βυζαντινή Δημοτική Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Πάσα πνοή, ήχος πλ. α΄

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T133_01

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

11’02”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Μελέτιος Σιναΐτης ο Κρης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Δημοτική Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Πάσα πνοή , ήχος πλ. α΄ Μελετίου Σιναΐτου του Κρητός. Βλέπε Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής υμνωδίας του όλου ενιαυτού, εκδοθείσα υπό Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομέστικου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τόμος 1. Περιέχων τα μαθήματα του Εσπερινού. Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου.  Εν Κωνσταντινουπόλει 1850, 451-459.

Το μέλος της παρούσας ηχογράφησης και των επόμενων δύο βρίσκουμε ενιαία στο aga_tape_T103_10.

Μετάβαση στο περιεχόμενο