Πάσα πνοή, Αινείτε, ήχος δ΄, Στιχηρά ιδιόμελα των Αίνων των Χριστουγέννων Ευφραίνεσθε δίκαιοι, Ο Πατήρ Ευδόκησεν, Θεοτόκε Παρθένε, Δεύτε ανυμνήσωμεν, ήχος δ΄

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Πάσα πνοή, Αινείτε, ήχος δ΄, Στιχηρά ιδιόμελα των Αίνων των Χριστουγέννων Ευφραίνεσθε δίκαιοι, Ο Πατήρ Ευδόκησεν, Θεοτόκε Παρθένε, Δεύτε ανυμνήσωμεν, ήχος δ΄

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T103_08

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

06’33”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Βυζαντινή Μουσική

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Βυζαντινή μουσική  06΄33΄΄

00΄01΄΄ Πάσα πνοή, Αινείτε, ήχος δ΄.

01΄35΄΄ Στιχηρά  ιδιόμελα των Αίνων των Χριστουγέννων Ευφραίνεσθε δίκαιοι, Ο Πατήρ Ευδόκησεν, Θεοτόκε Παρθένε, Δεύτε ανυμνήσωμεν, ήχος δ΄.

Μετάβαση στο περιεχόμενο