Πάσα πνοή…, Αινείτε…, ήχος πλ. β΄. Τα αναστάσιμα στιχηρά των Αίνων Ο σταυρός Σου Κύριε…, Η ταφή Σου Δέσποτα…, Συν Πατρί και Πνεύματι…, Η όντως ειρήνη Χριστέ, στ΄ Εωθινόν, ήχος πλ. β΄.

Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Πάσα πνοή…, Αινείτε…, ήχος πλ. β΄. Τα αναστάσιμα στιχηρά των Αίνων Ο σταυρός Σου Κύριε…, Η ταφή Σου Δέσποτα…, Συν Πατρί και Πνεύματι…, Η όντως ειρήνη Χριστέ, στ΄ Εωθινόν, ήχος πλ. β΄.

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T406_02

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

09’39”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Βυζαντινή Μουσική

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

00΄01΄΄ Πάσα πνοή…, Αινείτε…, ήχος πλ. β΄. Τα αναστάσιμα στιχηρά των Αίνων Ο

σταυρός Σου Κύριε…, Η ταφή Σου Δέσποτα…, Συν Πατρί και Πνεύματι…,

03΄58΄΄ Η όντως ειρήνη Χριστέ, στ΄ Εωθινόν, ήχος πλ. β΄.

Μετάβαση στο περιεχόμενο