Πάσα πνοή, Αινείτε, Ο Σταυρός σου Κύριε, Η ταφή σου Δέσποτα, Συν Πατρί και Πνεύματι, Η όντως ειρήνη Χριστέ, ήχος πλ. β΄

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Πάσα πνοή, Αινείτε, Ο Σταυρός σου Κύριε, Η ταφή σου Δέσποτα, Συν Πατρί και Πνεύματι, Η όντως ειρήνη Χριστέ, ήχος πλ. β΄

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T101_06

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

09’48”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Βυζαντινή Μουσική

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Βυζαντινή μουσική  09΄48΄΄

00΄01΄΄ Πάσα πνοή…, Αινείτε…, ήχος πλ. β΄. Τα αναστάσιμα στιχηρά των Αίνων Ο σταυρός Σου Κύριε…, Η ταφή Σου Δέσποτα…, Συν Πατρί και Πνεύματι…,

04΄02΄΄ Η όντως ειρήνη  Χριστέ,  στ΄ Εωθινόν, ήχος πλ. β΄.

Μετάβαση στο περιεχόμενο