Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον… Αινείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού…, ήχος α΄, Ιδιόμελα των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον… Αινείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού…, ήχος α΄, Ιδιόμελα των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T371_08

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

03’30”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

TAPE

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

00΄00΄΄ Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον… Αινείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού…, ήχος α΄ Βλ. Αναστασιματάριον, Αργόν και σύντομον, Μελοποιηθέν υπό Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου και διασκευασθέν υπό Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Αδελφότης Θεολόγων «Η Ζωή», σελ. 46.

01΄42΄΄ Αινείτε αυτόν επί ταις δυναστείαις αυτού… Φως εκ φωτός έλαμψε τω κόσμω… , ήχος α΄. Ιδιόμελο των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων

02΄35΄΄ Αινείτε αυτόν εν ήχω σάλπιγγος… Πώς σε Χριστέ δούλοι τον Δεσπότην, ήχος α΄. Ιδιόμελο των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων

Μετάβαση στο περιεχόμενο