Πεντοζάλια / Η λεβεντιά εις τα χώματα τση Κρήτης λημεριάζει

Γιώργος Σγουράκης (αφηγητής), Κώστας Μουντάκης (λύρα, τραγούδι)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Πεντοζάλια / Η λεβεντιά εις τα χώματα τση Κρήτης λημεριάζει

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_028_0000_028_Side_A_06

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

01’37”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Γιώργος Σγουράκης (αφηγητής), Κώστας Μουντάκης (λύρα, τραγούδι)

ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΔΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΥΠΟΣ:

Ο Βενιζέλος, η Κρήτη και η έννοια της λευτεριάς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο