Πολυέλεος

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Πολυέλεος

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T101_01

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

08’12”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Μελέτιος Σιναΐτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Βυζαντινή μουσική  08΄12΄΄

Δούλοι Κύριον Πολυέλεος, πλ. δ΄ του Μελετίου Σιναΐτου. Βλέπε Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής υμνωδίας του όλου ενιαυτού, εκδοθείσα υπό Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομέστικου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τόμος 2, Περιέχων τα μαθήματα του Όρθρου. Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου. Εν Κωνσταντινουπόλει 1851, σελ. 149.

Μετάβαση στο περιεχόμενο