Προβληματισμοί πάνω στην έρευνα της κρητικής μουσικής

Γεώργιος Αμαργιανάκης (ομιλητής), Κώστας Μουντάκης (ομιλητής)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Προβληματισμοί πάνω στην έρευνα της κρητικής μουσικής

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_025_Side_A_7

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

08’01”

ΤΟΠΟΣ:

Δημαρχείο Ρεθύμνου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γιώργος Αμαργιανάκης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Γεώργιος Αμαργιανάκης (ομιλητής), Κώστας Μουντάκης (ομιλητής)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

Ερωτήματα και προβλήματα πάνω στην έρευνα και στην καταγραφή κρητικής μουσικής. Προσπάθεια προσδιορισμού των μελωδικών πυρήνων, των συνδέσμων μελωδιών και του τρόπου / τεχνικής αυτοσχεδιασμού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο