Προσόμοιο Αποστίχων του Εσπερινού των Τριών Ιεραρχών Χαίροις Ἱεραρχῶν ἡ Τριάς, ήχος πλ. α΄

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Προσόμοιο Αποστίχων του Εσπερινού των Τριών Ιεραρχών Χαίροις Ἱεραρχῶν ἡ Τριάς, ήχος πλ. α΄

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_dat_104_19

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

01’52”

ΤΟΠΟΣ:

Αρκάδειο Ωδείο Ρεθύμνης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

DAT

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

Προσόμοιο Αποστίχων του Εσπερινού των Τριών Ιεραρχών Χαίροις Ἱεραρχῶν ἡ Τριάς, ήχος πλ. α΄, μέλος Αθανασίου Καραμάνη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο