Πρόλογος διάλεξης

Χατζόπουλος (ομιλητής)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Πρόλογος διάλεξης

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_025_Side_A_1

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

04’21”

ΤΟΠΟΣ:

Δημαρχείο Ρεθύμνου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γιώργος Αμαργιανάκης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χατζόπουλος (ομιλητής)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

Εισαγωγή στην διάλεξη για τον αυτοσχεδιασμό στη κρητική μουσική.
Βιογραφικό καθηγητή Γιώργου Αμαργιανάκη.
Απομαγνητοφώνηση:
22 Μαΐου 1985 αίθουσα Δημαρχείου Ρεθύμνης. Θέμα: Ο αυτοσχεδιασμός στην κρητική μουσική.
Ομιλητής: Γεώργιος Αμαργιανάκης, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου. Λύρα: Κώστας Μουντάκης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο