ΟΜΙΛΙΑ Ε. Νικα-Σαμψών και Trio Sonata II. Allegro – φλάουτο, βιολί, μπάσο κοντίνουο (τσέμπαλο, βιολοντσέλο)

Διάφοροι εκτελεστές

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

ΟΜΙΛΙΑ Ε. Νικα-Σαμψών και Trio Sonata II. Allegro – φλάουτο, βιολί, μπάσο κοντίνουο (τσέμπαλο, βιολοντσέλο)

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_58_1985_01_Side_B_09

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

06’27”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

J.S. Bach

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Διάφοροι εκτελεστές

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

MC

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ραδιοφωνική εκπομπή
Μετάβαση στο περιεχόμενο