Ριζίτικο / Εζευγαρώσαν τα πουλιά, οργανικό, Τα συρτά του Ροδινού και Γιάντα σιωπάς στο πόνο μου, οργανικό

Κώστας Μουντάκης (λύρα)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Ριζίτικο / Εζευγαρώσαν τα πουλιά, οργανικό, Τα συρτά του Ροδινού και Γιάντα σιωπάς στο πόνο μου, οργανικό

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T107_02

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

13’42”

ΤΟΠΟΣ:

Στούντιο ηχογραφήσεων Πανεπιστημίου Κρήτης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κώστας Μουντάκης (λύρα)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

O Μουντάκης ερμηνεύει το ριζίτικο με λύρα σόλο. Αυτό είναι κάτι ασυνήθιστο και σπάνιο αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι τα ριζίτικα από παλιά τραγουδιούνται a cappella από μια φωνή ή από χορωδία χωρίς όργανα.

Η ηχογράφηση υπάρχει η ίδια στο aga_tape_T201_09.

aga_tape_T107_02 β). Από το 3΄21΄΄ έως το 13΄40΄΄.

Εκτελεστές: Κώστας Μουντάκης (λύρα).

Τίτλος: Τα συρτά του Ροδινού και Γιάντα σιωπάς στο πόνο μου, οργανικό.

Από το 3΄21΄΄ ακούγεται ο «Πρώτος συρτός του Ροδινού» ο οποίος είναι παραλλαγή του «Πρώτου συρτού χανιώτικου».

Από το 4΄27΄΄ ακούγεται ο «Δεύτερος συρτός του Ροδινού» ο οποίος είναι παραλλαγή του «Δεύτερου λουσακιανού συρτού».

Από το 5΄26΄΄ ακούγεται ο «Τρίτος συρτός του Ροδινού» ο οποίος είναι παραλλαγή του συρτού «Αερινιώτη του Φελεσογιάννη».

Από το 6΄01΄΄ ακούγεται ο «Σελινιώτικος συρτός».

Από το 7΄14΄΄ ακούγεται παραλλαγή του συρτού «Ηλέκτρα».

Από το 10΄45΄΄ ακούγεται παραλλαγή του «Συρτού του Χάρχαλη» ή «Βουλγαριανού συρτού».

Από το 12΄14΄΄ ακούγεται το συρτό του Κώστα Μουντάκη «Γιάντα σιωπάς στο πόνο μου».

Η ηχογράφηση υπάρχει η ίδια στο aga_tape_T201_10.

Μετάβαση στο περιεχόμενο