Ριζίτικο, Κάστρο, και πού ‘ν’ οι πύργοι σου και τα καμπαναριά σου

Χορωδία

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Ριζίτικο, Κάστρο, και πού ‘ν’ οι πύργοι σου και τα καμπαναριά σου

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T071_06

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

05’50”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορωδία

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

Ιστορικό ριζίτικο, το οποίο έχει ως μουσικό πρότυπο το Μάνα, κι αν έρθου οι φίλοι μας, κι αν έρθου οι γι εδικοί μας.

Πηγές: ΓΙΑΝΝΑΡΗ, Άσματα κρητικά, 1876, σελ. 168˙ ΓΥΠΑΡΗ, ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ, Κρητικοί παλμοί. Λαογραφική συλλογή κρητικών ασμάτων, 1943, σελ. 125˙ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ, Τα κρητικά ριζίτικα τραγούδια, Α΄, 1957, σελ. 92˙ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ-ΜΕΓΑ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, 1962, σελ. 137˙ ΑΛΕΞΙΟΥ,  Κρητική Ανθολογία, ΙΕ΄ – ΙΖ΄ αιώνας, 1969, σελ. 241˙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης, 2010, σελ. 89.

Μετάβαση στο περιεχόμενο