Ριζίτικο και κοντυλιές / Σε ψηλό βουνό σε ριζιμιό

Κώστας Μουντάκης (λύρα, τραγούδι), αταυτοποίητος μουσικός (μαντολίνο)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Ριζίτικο και κοντυλιές / Σε ψηλό βουνό σε ριζιμιό

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_028_0000_028_Side_A_08

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

06’40”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κώστας Μουντάκης (λύρα, τραγούδι), αταυτοποίητος μουσικός (μαντολίνο)

ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΔΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΥΠΟΣ:

Στο 0΄00΄΄ ακούγεται το ριζίτικο «Σε ψηλό βουνό σε ριζιμιό» ή «Ο αητός».

Στο 5΄09΄΄ ακούγονται μυλοποταμίτικες κοντυλιές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο