Ριζίτικο / Ο Διγενής ψυχομαχεί

Ελευθέριος Βενιζέλος (τραγούδι)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Ριζίτικο / Ο Διγενής ψυχομαχεί

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_028_0000_028_Side_Β_16

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

03’09”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Ελευθέριος Βενιζέλος (τραγούδι)

ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΔΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΥΠΟΣ:

Μετάβαση στο περιεχόμενο