Ριζίτικο / Τα χελιδόνια τση Βλαχιάς και τα πουλιά τση Δύσης

Σύλλογος Κρητικές Μαδάρες

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Ριζίτικο / Τα χελιδόνια τση Βλαχιάς και τα πουλιά τση Δύσης

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T357_02

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

05’53΄΄

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή Μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σύλλογος Κρητικές Μαδάρες

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

Τα χελιδόνια τση Βλαχιάς και τα πουλιά τση Δύσης

κλαίσιν αργά και κλαίσιν ταχιά, κλαίσιν το μεσημέρι,

κλαίσιν την Αντριανούπολη τη βαροκουρσεμένη.

Ιστορικό ριζίτικο, από τα παλαιότερα, το οποίο αποτελεί μουσικό πρότυπο για πολλά

μεταγενέστερα. Αναφέρεται στην άλωση της Αδριανούπολης το 1361 από τον

Μουράτ Α΄.

Πηγές: Μαθιουδάκη Ιωάννη Εμμ., «Δημοτικά τραγούδια Σελίνου», Κρητικά, Α΄, τχ.

2-3, 1933, σσ. 244-245, Παπαγρηγοράκη Ιδομενέως Ι., Τα κρητικά ριζίτικα τραγούδια,

τόμ. Α: Της τάβλας και στράτας, Χανιά 1957, σσ. 271-272, Σπυριδάκη Γ. Κ. – Μέγα

Γ. Α., Πετρόπουλου Δ. Α., Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τόμ. Α΄. Εκλογή και

επεξεργασία κειμένων Γ. Κ. Σπυριδάκης, Γ. Α. Μέγας, Δ. Α. Πετρόπουλος.

Δημοσιεύματα του Λαογραφικού Αρχείου, αρ. 7, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1962,

σσ. 122-123, Αποστολάκη Σταμάτη Α., Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης,

β΄έκδ., Χανιά 2010, σελ. 68.

Ίδια ηχογράφηση με το DAT039 στο 35΄39΄΄

Μετάβαση στο περιεχόμενο