Ριζίτικο / Τον αντρειωμένο μη τον κλαίς

Κώστας Μουντάκης (λύρα, τραγούδι)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Ριζίτικο / Τον αντρειωμένο μη τον κλαίς

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_mc_028_0000_028_Side_Β_18

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

02’18”

ΤΟΠΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κώστας Μουντάκης (λύρα, τραγούδι)

ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΔΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΥΠΟΣ:

Μετάβαση στο περιεχόμενο