Ριζίτικο, Όντεν εδικονίζεντον ο Κωνσταντής στα ξένα

Χορωδία

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Ριζίτικο, Όντεν εδικονίζεντον ο Κωνσταντής στα ξένα

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T071_05

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

07’35”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορωδία

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

Ιστορικό ριζίτικο, το οποίο τραγουδιέται σύμφωνα με το Χίλια καλώς το βρήκαμε του φίλου μας το σπίτι.

Πηγές: ΓΙΑΝΝΑΡΗ, Άσματα κρητικά, 1876, σσ. 96-97˙ ΚΡΙΑΡΗ, Πλήρης συλλογή κρητικών δημωδών ασμάτων, 1920, σσ. 268-269˙ ΒΑΒΟΥΛΕ, Ο Κρητικός τραγουδιστής, 1950, σελ. 204˙ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ, Τα κρητικά ριζίτικα τραγούδια, Α΄, 1957, σελ. 139˙ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ-ΜΕΓΑ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, 1962, σελ. 124˙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, Ριζίτικα, τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης, 2010, σελ. 69.

Μετάβαση στο περιεχόμενο