Ροήν μου των δακρύων, ήχος πλ. δ΄

Βυζαντινή Δημοτική Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Ροήν μου των δακρύων, ήχος πλ. δ΄

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T134_06

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

02’35”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γεώργιος ο Κρης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Δημοτική Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Βυζαντινή μουσική  02΄35΄΄

Αμαργιανάκης: Επιφώνημα Γεωργίου Κρητός.

Πρόκειται για το Επιφώνημα του Γεωργίου Κρητός Ροήν μου των δακρύων,  ήχος πλ. δ΄. (Βλέπε Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ειρμολόγιον Καλοφωνικόν μελοποιηθέν παρά διαφόρων ποιητών παλαιών τε και νέων διδασκάλων, μεταφρασθέν δε εις την νέαν της μουσικής μέθοδον και μετά πάσης επιμελείας διορθωθέν παρά του ενός των τριών Διδασκάλων της ρηθείσης Μεθόδου Γρηγορίου Πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Νυν πρώτον εκδοθέν εις τύπον παρά Θεοδώρου Φωκαέως. Εν Κωνσταντινουπόλει. Εκ της Τυπογραφίας Κάστρου εις Γαλατά, αωλε΄ 1835 (Αναστατική επανέκδοση, εκδ. «Κουλτούρα», Αθήνα 2001, σελ. 188. Η ηχογράφηση είναι από πρόβα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο