Ρουμπαλιά – Γαρουφαλιά από την Βιθυνία

Χορευτική ομάδα και χορωδία του Συλλόγου Περαμίων και Κυζικηνών

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Ρουμπαλιά – Γαρουφαλιά από την Βιθυνία

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_dat_103_22

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

02’36”

ΤΟΠΟΣ:

Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Χορωδία Συλλόγου Ρεθυμνίων Μικρασιατών

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορευτική ομάδα και χορωδία του Συλλόγου Περαμίων και Κυζικηνών

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

DAT

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΘΕΚΙΜΣ/ΠΚ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

00:00-00:05 Η κυρία Τσακίρη προλογίζει το τραγούδι.

00:14-02:36 «Ρουμπαλιά – Γαρουφαλιά» από την Βιθυνία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο