Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου, Δοξαστικό της Θ΄ ώρας των Χριστουγέννων, ήχος πλ. β΄

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου, Δοξαστικό της Θ΄ ώρας των Χριστουγέννων, ήχος πλ. β΄

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T103_02

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

04’44”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Βυζαντινή Μουσική

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Βυζαντινή Χορωδία Ηρακλείου

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Βυζαντινή μουσική  04΄44΄΄

Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου, Δοξαστικό της Θ΄ ώρας των Χριστουγέννων, ήχος πλ. β΄.

Μετάβαση στο περιεχόμενο