Σιγανά πεντοζάλια / Απ’ όντεν εγεννήθηκα

Νίκος Δεληδάκης (λύρα, τραγούδι)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Σιγανά πεντοζάλια / Απ’ όντεν εγεννήθηκα

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T132_03

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

05’11”

ΤΟΠΟΣ:

Μυλοπόταμος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Νίκος Δεληδάκης (λύρα, τραγούδι)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση
Μετάβαση στο περιεχόμενο