Σιγανές κοντυλιές και γρήγορο πεντοζάλι / Πάνω στα πλήθη του γιαλού στη Κρήτη σε μιαν άκρη

Κώστας Μουντάκης (λύρα, τραγούδι), Σούλα Δασκαλομαρκάκη (λαούτο), αταυτοποίητος μουσικός (τραγούδι)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Σιγανές κοντυλιές και γρήγορο πεντοζάλι / Πάνω στα πλήθη του γιαλού στη Κρήτη σε μιαν άκρη

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T_320_03

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

09’55”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κώστας Μουντάκης (λύρα, τραγούδι), Σούλα Δασκαλομαρκάκη (λαούτο), αταυτοποίητος μουσικός (τραγούδι)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

Από το 0΄00΄΄ ακούγονται σιγανές κοντυλιές.

Από το 6΄57΄΄ ξεκινάει το γρήγορο πεντοζάλι.

Μετάβαση στο περιεχόμενο