Σιγανές κοντυλιές και γρήγορο πεντοζάλι, οργανικό

Κώστας Μουντάκης (λύρα), Μαθητές του Μουντάκη (λύρες)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Σιγανές κοντυλιές και γρήγορο πεντοζάλι, οργανικό

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T323_07

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

06’27”

ΤΟΠΟΣ:

Επισκοπή Ρεθύμνου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Πολιτιστικός σύλλογος Επισκοπής

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κώστας Μουντάκης (λύρα), Μαθητές του Μουντάκη (λύρες)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

Ο Κώστας Μουντάκης παρουσιάζει μαθητική ορχήστρα με λύρες.

Στο 0΄09΄΄ οι μαθητές του Μουντάκη παίζουν σιγανές κοντυλιές.

Στο 2΄20΄΄ ο Κώστας Μουντάκης συνεχίζει μόνος του με τη λύρα ένα γρήγορο πεντοζάλι. Διαδραματίζεται χορός. Ακούγονται τα βήματα των χορευτών και τα χτυπήματα του πεντοζαλιού.

Απομαγνητοφώνηση:

Κώστας Μουντάκης: Κοντυλιές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο