Σιγανές κοντυλιές και γρήγορο πεντοζάλι / Πώς ήθελα να κυλιστώ

Θανάσης Σκορδαλός (λύρα, τραγούδι), Νίκος Μανιάς (λαούτο, τραγούδι), Αντώνης Αποστολάκης (λαούτο), Μανόλη Κακλής (τραγούδι)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Σιγανές κοντυλιές και γρήγορο πεντοζάλι / Πώς ήθελα να κυλιστώ

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T324_07

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

09’49”

ΤΟΠΟΣ:

Άγνωστος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Θανάσης Σκορδαλός (λύρα, τραγούδι), Νίκος Μανιάς (λαούτο, τραγούδι), Αντώνης Αποστολάκης (λαούτο), Μανόλη Κακλής (τραγούδι)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Εκδήλωση

Στο πρώτο μέρος της ηχογράφησης ακούγονται σιγανές κοντυλιές.

Στο7΄30΄΄ ξεκινάει το γρήγορο πεντοζάλι.

Μετάβαση στο περιεχόμενο