Σιγανές κοντυλιές και γρήγορο πεντοζάλι / Μη με πληγώνεις και πονώ

Κώστας Μουντάκης (λύρα, τραγούδι), Νίκος Αλεφαντινός (λαούτο)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Σιγανές κοντυλιές και γρήγορο πεντοζάλι / Μη με πληγώνεις και πονώ

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T036_03

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

09’38”

ΤΟΠΟΣ:

Στούντιο ηχογραφήσεων Πανεπιστημίου Κρήτης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Κρητική παραδοσιακή μουσική

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κώστας Μουντάκης (λύρα, τραγούδι), Νίκος Αλεφαντινός (λαούτο)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Η ηχογράφηση αυτή υπάρχει αναρτημένη στο διαδίκτυο: https://www.youtube.com/watch?v=OaID-M7ZvHc.

Απομαγνητοφώνηση:

Κώστας Μουντάκης: Κοντυλιές με τον Νίκο Αλεφαντινό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο