Σιγανές κοντυλιές και γρήγορο πεντοζάλι / Μια χήρα εσυνάντησα στη χώρας το λιμάνι

Μιχάλης Μελαμπιώτης (λύρα, τραγούδι), Ανδρέας Χατζιδάκης (λαούτο), Γιώργης Χατζιδάκης (λαούτο)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Σιγανές κοντυλιές και γρήγορο πεντοζάλι / Μια χήρα εσυνάντησα στη χώρας το λιμάνι

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T076_08

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

04’33”

ΤΟΠΟΣ:

Στούντιο ηχογραφήσεων Πανεπιστημίου Κρήτης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Μιχάλης Μελαμπιώτης (λύρα, τραγούδι), Ανδρέας Χατζιδάκης (λαούτο), Γιώργης Χατζιδάκης (λαούτο)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Α΄ «Κοντυλιές, σιγανός χορός» (από το 0΄01΄΄).

Β΄ «Γρήγορο πεντοζάλι» (από το 3΄36΄΄).

Απομαγνητοφώνηση:

(Μαντινάδες):

1) «[Άιντες] Μια χήρα εσυνάντησα στη χώρας το λιμάνι, στο σπίτι τζη με κάλεσε ραέτι να μου κάμει». (Ραέτι = Κάλεσμα, φιλοδώρημα)

2) «[Άιντες] Λέω ντελόγω Μιχαλιώ μη χάνεις ευκαιρία, πήγαινε κι ότι πιάσομε δεν είναι αμαρτία».

3) «[Άιντες] Επιένα και ντουχιούντιζα ήντα θελ’ ‘α μου δώσει, αν εί’ πράμα φαώσιμο για νε με χαλικώσει».

4) «[Έλα] Σαν έφταξα στο σπίτι τζη χτυπώ τη και μ’ ανοίγει, θωρώ τη και με ξάνοιγε σα σκύλος στο κυνήγι».

5) «Λέει μου έλα [σίμωσε] κόπιασε κάτσε στο σοφαδάκι, μου’ βαλε σ’ ένα κύπελλο και μια ολιά κρασάκι».

6) «[Άιντες] Μιας κοπανιάς θωρώ τηνε να βγάνει το φουστάνι, ντελόγω ετρουλάθιασα και πυρετός με πιάνει».

7) «[Έλα] Εθώρου δεν εκάτεχα ήντα βουλή να δώσω, να πάρω τη κατσούνα μου να φύγω να γλιτώσω».

8) «[Άιντες] Λέει μου τρίψε ξύσε με να με νοικοκερέψεις, βάλε το και το μάνταλο κι ύστερα να μισέψεις».

9) «[Όοοοπα] Από μικιό με γλύκανε της χήρας το ραέτι, κι όπου βρεθώ με κοπελιά το κάνω το αντέτι». (Αντέτι = συνήθεια, αυτό που θέλω)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο