Σιγανές κοντυλιές, οργανικό

Γρηγόρης Κρουσανιωτάκης (λύρα), Ross Daly (λαούτο)

ΣΤΟΙΧΕΙα τεκμηριου

ΤΙΤΛΟΣ:

Σιγανές κοντυλιές, οργανικό

Αναγν. Κωδικοσ:

aga_tape_T113_01

Ημερομηνία:

3 Ιουνίου 1986

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

02’21”

ΤΟΠΟΣ:

Αίθουσα ΠΚ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Παραδοσιακή μουσική της Κρήτης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Γρηγόρης Κρουσανιωτάκης (λύρα), Ross Daly (λαούτο)

ΓΛΩΣΣΑ:

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ:

cc

ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

ΤΑΡΕ

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ:

Εργαστήριο ΘΕΚΙΜΣ

ΤΥΠΟΣ:

Ηχογράφηση

Απομαγνητοφώνηση:

– Γρηγόρης Κρουσανιωτάκης: Κοντυλιές τση καντάδας.

– Γιώργος Αμαργιανάκης: Της Καντάδας.

– Γρηγόρης Κρουσανιωτάκης: Και δε παίζουνται και πουθενά!

– Γιώργος Αμαργιανάκης: Θα τραγουδήσετε κιόλα;

– Γρηγόρης Κρουσανιωτάκης: Όχι, δε τραγουδώ! Να αρχίξομε, έτσι;

Μετάβαση στο περιεχόμενο